Sąvartyno plėtra Širvintų rajone

Tado Kazakevičiaus bylos dėl biologinių atliekų sąvartyno Širvintų rajone

Verslo įmonė vykdo ir jau kurį laiką siekia išplėsti biologinių atliekų ir naftos produktų kompostavimo bei sandėliavimo veiklą Medžiukų kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone. Dėl to gyventojai nuolatos kenčia nuo smarvės.

Keletas gyventojų 2014 m, pradžioje ėmė ginčyti valstybinių institucijų leidimus, kurie, kaip paaiškėjo, buvo išduoti nesilaikant aplinkosauginių reikalavimų. 

Bylos eigoje paaiškėjo, kad visi privalomi leidimai, kurie šiai įmonei suteikė teisę pradėti tokią veiklą, „dingo”, o plečiama veikla nėra tokio masto, dėl kurios reikėtų atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Pirmąją bylą inicijavo keletas gyventojų, tačiau procesams vis atsinaujinant žmonės tiesiog pavargo, nebetikėjo galima pergale. Iš jų liko vienas pareiškėjas – Tadas Kazakevičius.

Bylų maratonas, pradėtas 2014 metų pradžioje, tęsiasi iki šiol. Valstybinių institucijų vykdomas verslo protegavimas, tiesiog ignoruojant vis naujus teismų sprendimus bei siekiant priversti pareiškėją susitaikyti su gyvenimu nuolatinėje smarvėje arba išsikelti iš savo gyvenamos vietos, nenutrūkstamai tęsiasi.

Pareiškėjas Tadas Kazakevičius nuolat yra priverstas ginčyti įvairiausius administracinius sprendimus, gindamas savo teises į sveiką ir švarią aplinką. Visas bylas, kuriomis Tadas stengiasi apginti savo ir aplinkinių gyvenamąją aplinką nuo nuolatinės smarvės, šiuo metu finansuoja jis pats.

Bendruomenės finansinė parama per Viešojo intereso gynimo fondą suteiktų galimybę Tadui Kazakevičiui sumažinti finansinę naštą šiose bylose, nes jis siekia ne tik apginti savo teisę į sveiką ir švarią aplinką, bet pagerinti gyvenimo kokybę visiems Medžiukų, Gudulinės, Pociūnų, Griciūnų, Klonėnų kaimų ir Maišiagalos miestelio prieigų gyventojams. 

Parama Tado Kazakevičiaus bylose galima per VIG Fondą nurodant  „Kazakevičiaus byloms”, „Sąvartyno byloms” ar pan. Šiai paskirčiai surinktos lėšos bus naudojamos minėtos problemos bylų išlaidoms padengti ar kompensuoti. 

Tadas Kazakevičius net tris kartus buvo privertas iš naujo kreiptis į teismą, prašant panaikinti vis naujai išduodamas atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadas.

Dviem atvejais bylas jis galutinai laimėjo.

Verslo įmonė vienoje byloje, o Aplinkos apsaugos agentūra kitoje bandė atnaujinti procesus jau išnagrinėtose bylose, tačiau nesėkmingai.

Nežiūrint to, Kazakevičius priverstas toliau bylinėtis dar vienoje byloje. Tai byla dėl taršos leidimo (taip vadinamo TIPK leidimo) biologinių atliekų kompostavimo veiklai, kuris buvo išduotas pagal seniai jau teismo panaikintas pirmines išvadas. Deja, jį išdavusi Aplinkos apsaugos agentūra pati panaikinti TIPK leidimą atsisako. Ši byla vyksta jau nuo 2017 metų balandžio mėnesio. Per tą laiką ji du kartus buvo sustabdyta, kol vyko bylos dėl atrankos išvadų panaikinimo.

Šios bylos metu Aplinkos apsaugos agentūra jau trečią kartą priėmė atrankos išvadą, pagal kurią poveikio aplinkai vertinimas minėtai veiklai ir vėl pripažintas nereikalingu. Ši trečioji atrankos išvada yra ginčijama papildžius skundo reikalavimus dėl TIPK leidimo.

Pirmosios instancijos teismas (Vilniaus apygardos administracinis teismas) 2022-04-06 dieną bylą pagaliau išnagrinėjo ir savo sprendimą turėtų paskelbti 2022-05-02.

Šiame teisminių procesų maratone teisminio precedento bei Žmogaus teisių išaiškinimo prasme gana įdomus yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020-11-25 sprendimas, kuriuo buvo laimėta byla dėl antros atrankos išvados.

Bylos vyksta dėl verslo subjekto ūkinės veiklos ir kai kurie duomenys gali būti laikomi komercine paslaptimi, todėl procesiniai dokumentai nėra skelbiami.

Tačiau pagal nuorodas į konkrečius bylų numerius asmenys, kurie naudojasi „Infolex” programa ar kitomis teisinių dokumentų paieškomis, turi galimybę susirasti nuasmenintus teismų skelbiamus procesinius dokumentus:

  • byla dėl 2014 metų galutinės atrankos išvados panaikinimo (I-3890-815/2015, I-7073-596/2016, A-2549-556-2017;
  • byla dėl proceso atnaujinimo (2017-07-12 nutartis byloje P-45-520-2017);
  • byla dėl 2018 metų galutinės atrankos išvados panaikinimo – (eI-3567-244-2018, eI-355-244-2019, eA-1882-520-2020);
  • 2020-11-25: LVAT sprendimas
  • byla dėl proceso atnaujinimo (2021-05-05 nutartis byloje eP-26-525-2021);
  • byla dėl 2014 metų TIPK leidimo panaikinimo (eI-1376-208-2018, eI3-37-473-2021, eI3-27-1047/2022).
  • 2022-05-02: Teismo sprendimas
  • 2022-06-01: Apeliacinis skundas