Naujienlaiškis #4

⦿ Kauno Ąžuolynui surinkta virš 10 000 Eur paramos ⦿ Rugsėjo 20 d. 19:00 kviečiame į nemokamą vebinarą

ball, stadium, football-488701.jpg

Aleksoto maniežas

Dar vienas kontraversiškas projektas Kaune. Aleksote nuspręsta statyti profesionalų futbolo-regbio maniežą.
Galėtų atrodyti neblogai, jeigu ne kilusios problemos. Pirmiausiai, objektas planuojamas statyti per mažame tokiam objektui žemės sklype. Maža to, statinio aukštis prieštarauja teritorijų planavimo dokumentuose nustatytam galimam maksimaliam aukštingumui (S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo prieigose). O projektiniai pasiūlymai parengti be jokio architektūrinio ir urbanistinio konkurso – viešojo pirkimo konkurso būdu tiesiog nuperkant „pigiausią prekę”.

ŠIAULIŲ ŽELDINIAI: Pabalių miškas

❗Teismui pateiktas Grupės skundas❗

Šiaulių miestas patvirtino žemės sklypo, vietos gyventojų žinomo kaip „Pabalių miškas”, pertvarkymo projektą. Šioje vietoje suformuotas sklypas, kurį ketinama parduoti aukcione statybų projektuotojams. Ir nors šis teritorija jau daug metų yra apžėlusi mišku, savivaldybė pabandė tokios smulkmenos tiesiog „nepastebėti”. Taigi Suinteresuota visuomenė susibūrė į grupę, kuri kartu su VIGF kreipėsi į teismą, bylą inicijuodami pagal seniai Lietuvoje formaliai įteisintą, tačiau iki šiol faktiškai nerealizuotą Grupės skundo procedūrą.

Miškų bylose pasiektos svarbios pergalės

Savo sprendimuose teismai nurodė, kad Valstybinė miškų tarnyba, vertindama tiek vieną, tiek ir kitą vidinės miškotvarkos projektą, privalėjo įvertinti projekte numatytos planuojamos ūkinės veiklos įtaką Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, tačiau to tinkamai nepadarė. Tai svarbi pergalė, verčianti pakeisti Lietuvoje įsigaliojusią ydingą miškų kirtimų administravimo praktiką saugomose teritorijose bei patikslinti teisinį reguliavimą.

news, newsletter, newspaper-1591767.jpg

Naujienlaiškis #3

⦿ Miškų bylose pasiektos svarbios pergalės ⦿ Baigta Girionių byla ⦿ Sąvartyno plėtros Širvintų rajone bylų maratonas tęsiasi

Naujienlaiškis #2

⦿ Byla dėl Tauro kalno projekto ir sisteminis Vilniaus želdinių naikinimas ⦿ Miškų bylos: kaip nesaugomos saugomos teritorijos ⦿ Būti ar nebūti Kauno Ąžuolyne automobilių stovėjimo aikštelei?

Miškų bylos: kaip nesaugomos saugomos teritorijos

VIGF inicijavo net keletą bylų, kuriomis siekia, kad valstybinis miškotvarkos reguliavimo monopolis, vykdydamas pagrindinius kirtimus saugomose teritorijose, pradėtų laikytis nacionalinio bei Europos Sąjungos aplinkosauginio teisinio reguliavimo. Inicijuotos bylos gali turėti įtaką būsimiems miško kirtimams artimiausius dešimtmečius.

Būti ar nebūti Kauno Ąžuolyne automobilių stovėjimo aikštelei?

VIGF ir Suinteresuotos visuomenės tikslas aiškus – Kauno Ąžuolyne esantis žemės sklypas, kuriame savivaldybė užsimojo įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, turi būti paimtas visuomenės reikmėms, bet ne automobilių aikštelei – Kauno Ąžuolyno, kaip gamtinės-urbanistinės vertybės apsaugos reikalams.

Naujienlaiškis #1

⦿ Kur „šuo pakastas” po Kauno senamiesčio grindiniu? ⦿ Girionių mokslo miestelyje nuspręsta įkurdinti kalinius ⦿ Apeliacija Klaipėdos Rumpiškės kvartalo byloje

lithuania, kaunas, cathedral of st-3721840.jpg

Kur „šuo pakastas” po Kauno senamiesčio grindiniu

Kaune vyksta Vilniaus gatvės paveldinio akmeninio grindinio rekonstrukcija. Ginčas kilo dėl saugoma vertybe pripažinto šio grindinio išsaugojimo, kurį Kauno miesto savivaldybės administracija užsimojo supjaustyti vienodo storio trinkelėmis.

a.a. Kęstučiui Čilinskui atminti

Minint 10-ąsias Kęstučio Čilinsko mirties metines, Seime parengta konferencija „Žmogaus teisės: kaip gynėme ir kaip ginsime“. Tačiau, ar šiandien mūsuose iš tikro atstovaujama toms Žmogaus teisių idėjoms, kurias gynė ir propagavo K. Čilinskas ir ar teisės doktrina nepasuko kita linkme?

VILNIAUS ŽELDINIAI: Tauro kalno parko byla

❗Byla apeliacinėje instancijoje❗

Vilniaus miesto savivaldybė parengė Tauro kalno parko sutvarkymo projektą. Į projektavimo sąlygas neįtraukta esamų želdinių išsaugojimo svarba, tad Visuomeninė želdinių komisija pateikė pasiūlymą išsaugoti konkrečius Tauro kalno želdinius. Tačiau projektas pagal specialistų komisijos pasiūlymus pakoreguotas nebuvo – vietoj to išduotas leidimas medžių kirtimui, ir medžiai pradėti šalinti. Į tai sureagavo Suinteresuota visuomenė ir VIGF.

vilnius, overview, flow-1570471.jpg

VILNIAUS ŽELDINIAI: Želdynų apsaugos komisijos pirmininko dr. D. Labeckio byla

Vilniaus mero potvarkiu yra sudaryta Visuomeninė želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija. Pagal teisinį reguliavimą, šalinant želdinius Vilniaus mieste, privalo būti gautas šios komisijos pritarimas. Tačiau Vilniaus miesto savivaldybė nesiskaito su komisija ir leidimus saugomų medžių kirtimams masiškai išdavinėja net nesikreipdama į ją. Komisijos pirmininkas, parkų istorikas dr. Dainius Labeckis, inicijavo teisminius procesus dėl komisijos išvadų nepaisymo ir žalos padarymo neteisėtai išduodant leidimus saugomiems Vilniaus miesto želdiniams kirsti.

lithuania, kaunas, cathedral of st-3721840.jpg

Kauno senamiesčio grindinio rekonstrukcija

Kauno miesto savivaldybė pradėjo Kauno miesto senamiesčio Vilniaus g. grindinio rekonstrukciją. Paaiškėjo, kad nuspresta išlyginti grindinio akmenų paviršių juos apipjaustant. Kauno senamiestis pripažintas nacionalinio reikšmingumo valstybės saugomu objektu, o viena jo vertingųjų savybių – būtent tašytų ir lauko akmenų grindinys su tašytų akmenų gatvių bortais. Todėl VIGF siekia sustabdyti sprendinio, kuriuo siekiama fiziškai nulyginti grindinio akmenų paviršių bei kitaip juos fiziškai apdoroti, įgyvendinimą.

forest, conifers, coniferous forest

Miškų kirtimas saugomose teritorijose

Plynieji miškų kirtimai saugomose teritorijose vykdomi valstybiniu mastu, nesilaikant privalomų ES aplinkosauginių reikalavimų. Teismai atsisako priimti skundus ir pateikti teisinį situacijos įvertinimą motyvuodami, kad Suinteresuota visuomenė neturi reikalavimo teisės. Todėl VIGF įsijungė į pirmines Švenčionėlių (Labanoro giria), Ignalinos, Mažeikių vidinės miškotvarkos projektų svarstymo stadijas, pateikė savo siūlymus ir naujas bylas inicijuoja jau kaip procedūrų dalyvė.

stuttgart, wildlife park, oak-4325526.jpg

Kauno Ąžuolyno rekonstrukcija

2019 m. Kauno miesto savivaldybės administracija parengė Kauno Ąžuolyno infrastruktūros rekonstrukcijos projektą. Jį pristačius visuomenei, kilo didelis aplinkosaugos specialistų bei visuomenininkų susirūpinimas, kad projekte numatyti sprendiniai gali reikšmingai pakenkti Kauno Ąžuolynui.

city, walkway, trees-2045453.jpg

Kauno gatvių medžių plynųjų kirtimų bylos

Atskirose Kauno miesto gatvėse (Vytauto pr., Smetonos al., Miško g., A.Mickevičiaus g., Zanavykų g., Kapsų g., Kalniečių g., V.Putvinskio g., Kleboniškio g., Veiverių g., Jonavos g.) dėl gatvių ir šaligatvių paprastojo remonto buvo pradėti masiškai šalinti sveiki suaugę miesto gatvių medžiai.

swing, play, childhood-1350654.jpg

Ingos Sala vaikų paėmimo į Italiją byla

Inga Sala su sutuoktiniu italu gyvendama Lietuvoje ir Italijoje susilaukė dviejų vaikų. Prasidėjus skyrybų procesui, Inga su vaikais parvažiavo į Lietuvą. Tačiau sutuoktinis inicijavo teisminį procesą dėl vaikų grąžinimo į Italiją. Tesimų karuselė paliko Ingą beviltiškoje situacijoje, todėl VIGF ėmėsi šios neužilgo Žmogaus Teisių tesimą pasieksiančios bylos.

cut tree, axe, wood-1716671.jpg

KLAIPĖDOS ŽELDINIAI: Rumpiškės kvartalo byla

Klaipėdos Rumpiškės kvartalo teritorijoje buvo pradėti masiškai šalinti želdiniai, tarp kurių yra daug brandžių, sveikų medžių. Paaiškėjo, kad yra vykdomas daugiabučių kiemų tvarkymo projektas, pagal kurį numatyta išpjauti medžius beveik 10 ha Rumpiškės kvartalo plote ir įrengti automobilių parkavimo, sporto bei vaikų žaidimų aikšteles. Apie tokius projektinius sprendinius gyventojai sužinojo tik pradėjus kirsti medžius, nes iki tol buvo tikinami, jog tvarkant šią teritoriją medžiai nebus kertami.

disposal, dump, garbage-1846033.jpg

Sąvartyno plėtra Širvintų rajone

❗Byla apeliacinėje instancijoje❗

Verslo įmonė siekia išplėsti biologinių atliekų ir naftos produktų kompostavimo bei sandėliavimo veiklą Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų raj. Gyventojai nuolatos kenčia nuo smarvės. Vienas gyventojas ginčija valstybinių institucijų leidimus, kurie išduoti nesilaikant aplinkosauginių reikalavimų.

street, people, children-2805643.jpg

Sporto ir meno mokyklų veiklos nutraukimas Kaune

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. kovo paskutinėmis dienomis priėmė du įsakymus, kuriais sustabdė Kauno mmiesto kultūros ir sporto įstaigų bei neformaliojo švietimo įstaigų (muzikos, sporto mokyklų ir kt.) veiklą karantino laikotarpiu ir „įsakė” pedagogams pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis. Vaikų tėvai ir mokytojai siekė, kad veikla būtų tęsiama nuotoliniu būdu, ir socialiai svarbios veiklos būtų išsaugotos.

roundabout, street, traffic-3770663.jpg

Asociacija „SOS Šilutės medžiai”

Miesto savivaldybė įsisavindama ES lėšas siekia įrengti naują žiedinę sankryžą, neištyrusi poreikio (t.y. tokioje vietoje, kurioje nėra judraus eismo). Tuo tikslu numatyta iškirsti sveikus brandžius gatvės skverelio medžius. Asociacija tam nepritaria ir ginčija sprendimus.

Kauko laiptų medžiai

Kauno miesto savivaldybė 2018 metais parengė Kauko Laiptų rekonstrukcijos projektą, kurį įgyvendindama ketino pašalinti faktiškai visus čia augančius medžius.
Kauno bendruomenė tam pasipriešino.

building, tower, story-6603394.jpg

Daugiabučių namų statyba Žeimenos gatvėje Kaune

❗Byla pirmoje instancijoje❗

Kaune, Žeimenos gatvėje, tarp mažaaukščių pastatų įsiterpusiame žemės sklype, privatūs investuotojai pradėjo projektuoti du daugiabučius pastatus. Viešai pristačius projektinius pasiūlymus Suinteresuota visuomenė pateikė savo pastabas bei prieštaravimus.

animals, forest, silhouette-1818690.jpg

„Miško brolių” byla

1992 m. pirmoji Lietuvos Vyriausybė Lietuvos laisvės kovų draugijai „Miško broliai“ perdavė istorinio pastato Labdarių g. 10/Totorių g. 9, Vilniaus senamiestyje, griuvėsius. Draugija griuvėsius įregistravo savo vardu ir per 10 metų laikotarpį pastatus atstatė. Atstatymo lėšomis ir darbais rūpinosi draugijos pirmininkas, legendinė asmenybė Albinas Kentra. Tačiau bebaigiant pastatų atstatymo darbus, buvo pradėtas teisminis ginčas dėl pastato nuosavynės. Teismų sprendimu pastatas įregistruotas LR vardu ir pradėta draugijos iškeldinimo iš jos atstatytų pastatų procedūra.

Visagino kultūros paveldas

❗Byla apeliacinėje instancijoje❗

Visagino savivaldybė siekia nugriauti žymių lietuvių architektų pastatus (statinių kompleksus), kuriuos bendruomenė siekia pripažinti kultūros paveldu.

arches, bridge, concrete structure-1866598.jpg

Pagalba žmones su negalia vienijančiai bendruomenei „ARKA”

Byla išnagrinėta – pasiekta reikšminga pergalė, ginant Žmogaus teises į veiksnumą
―――

Žmones su negalia vienijančios bendruomenės „Arka” specialistai dirba su neveiksniais ar ribotą veiksnumą turinčiais žmonėmis.
Nuolatos lavinant kasdienius tokių žmonių įgūdžius, jie tampa vis labiau pajėgūs pasirūpinti patys savimi bei savo artimaisiais, tvarkytis buityje, dirbti įvairius darbus. Todėl kyla poreikis tokiems žmonėms padėti susigrąžinti veiksnumą ar tokią jo dalį, kuri jų gyvenimą padarytų oresnį.

pigs, chicken, farm yard-4125935.jpg

Bylos dėl kiaulių, audinių ir vištų auginimo kompleksų

Didžiųjų kiaulių, audinių ir vištų kompleksų problema yra smarvė, dėl kurios nukenčia aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybė. Tokia ūkinė veikla yra glaudžiai susijusi su procedūromis, kurių tikslas yra užtikrinti tam tikrus aplinkosauginius standartus. Daugelis šių procedūrų, deja, yra formalios ir tikrosios funkcijos neatlieka, ir tai sąlygoja žmogaus teisių pažeidimus.

acorn, acorns, autumn

Automobilių parkavimas Kauno Ąžuolyne

Verslininko inicijuotoje byloje dalyvaujame III asmeniu su galimybe kontroliuoti procesą

Kauno miesto savivaldybės taryba nustatė poreikį automobiliams statyti Kauno Ąžuolyne. Apie dvi dešimtys kauniečių bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų nesėkmingai prašė savivaldybę atkurti dialogą su Kauno gyventojais dėl tolimesnės Kauno Ąžuolyno plėtojimo vizijos. Todėl inicijuoti teisminiai procesai.

Kauno Žemųjų Šančių gatvė Nemuno pakrantėje

Dalyvaujame Kauno miesto Bendrojo plano pakeitimo procese

Kauno miesto savivaldybė inicijavo projektą, pagal kurį būtų rekonstruojama Žemųjų Šančių Nemuno krantinė, įrengiant D kategorijos gatvę.
Projektinius pasiūlymus pristačius visuomenei, projekto organizatoriui ir rengėjams buvo įteiktas dokumentas, kurį, prieštaraudami tokios gatvės įrengimui, pasirašė 5616 gyventojų.
Kauno miesto savivaldybė su pasiūlymais nesutiko, todėl bendruomenės vardu buvo inicijuoti teisminiai procesai.

Gytis Padegimas

Gytis Padegimas: apie gamtą, aplinkosaugą ir kiekvieno mūsų pareigą gyvybei ir ateities kartoms – ginti viešąjį interesą

Saulius Dambrauskas

Saulius Dambrauskas: apie apie viešojo intereso gynimo misiją ir savo veiklą.