GALUTINĖ PERGALĖ

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija paskelbė galutinį ir neskundžiamą sprendimą: saugomose „Natura 2000” teritorijose ir joms gretimoje aplinkoje negali būti vykdomi miškų kirtimai neatlikus reikiamo, moksliškai pagrįsto aplinkosauginio įvertinimo.

GALUTINĖ PERGALĖ Read More »

ball, stadium, football-488701.jpg

Aleksoto maniežas

Dar vienas kontraversiškas projektas Kaune. Aleksote nuspręsta statyti profesionalų futbolo-regbio maniežą.
Galėtų atrodyti neblogai, jeigu ne kilusios problemos. Pirmiausiai, objektas planuojamas statyti per mažame tokiam objektui žemės sklype. Maža to, statinio aukštis prieštarauja teritorijų planavimo dokumentuose nustatytam galimam maksimaliam aukštingumui (S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo prieigose). O projektiniai pasiūlymai parengti be jokio architektūrinio ir urbanistinio konkurso – viešojo pirkimo konkurso būdu tiesiog nuperkant „pigiausią prekę”.

Aleksoto maniežas Read More »

ŠIAULIŲ ŽELDINIAI: Pabalių miškas

❗Teismui pateiktas Grupės skundas❗

Šiaulių miestas patvirtino žemės sklypo, vietos gyventojų žinomo kaip „Pabalių miškas”, pertvarkymo projektą. Šioje vietoje suformuotas sklypas, kurį ketinama parduoti aukcione statybų projektuotojams. Ir nors šis teritorija jau daug metų yra apžėlusi mišku, savivaldybė pabandė tokios smulkmenos tiesiog „nepastebėti”. Taigi Suinteresuota visuomenė susibūrė į grupę, kuri kartu su VIGF kreipėsi į teismą, bylą inicijuodami pagal seniai Lietuvoje formaliai įteisintą, tačiau iki šiol faktiškai nerealizuotą Grupės skundo procedūrą.

ŠIAULIŲ ŽELDINIAI: Pabalių miškas Read More »

Miškų bylose pasiektos svarbios pergalės

Savo sprendimuose teismai nurodė, kad Valstybinė miškų tarnyba, vertindama tiek vieną, tiek ir kitą vidinės miškotvarkos projektą, privalėjo įvertinti projekte numatytos planuojamos ūkinės veiklos įtaką Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, tačiau to tinkamai nepadarė. Tai svarbi pergalė, verčianti pakeisti Lietuvoje įsigaliojusią ydingą miškų kirtimų administravimo praktiką saugomose teritorijose bei patikslinti teisinį reguliavimą.

Miškų bylose pasiektos svarbios pergalės Read More »

Naujienlaiškis #2

⦿ Byla dėl Tauro kalno projekto ir sisteminis Vilniaus želdinių naikinimas ⦿ Miškų bylos: kaip nesaugomos saugomos teritorijos ⦿ Būti ar nebūti Kauno Ąžuolyne automobilių stovėjimo aikštelei?

Naujienlaiškis #2 Read More »

Byla dėl Vilniaus Tauro kalno projekto iliustruoja sisteminį savivaldybės nesiskaitymą su visuomene ir specialistais

Kol neprasidėjo teisminiai procesai, Vilniaus Tauro Kalno projektas buvo tik eilinis savivaldybės finansinis projektas, o visuomenės ir specialistų balsai – nereikšmingas galvos skausmas savivaldybės klerkams… Taigi dėl ko kilo ginčas teismuose?

Byla dėl Vilniaus Tauro kalno projekto iliustruoja sisteminį savivaldybės nesiskaitymą su visuomene ir specialistais Read More »

VILNIAUS ŽELDINIAI: Tauro kalno parko byla

Vilniaus miesto savivaldybė parengė Tauro kalno parko sutvarkymo projektą. Į projektavimo sąlygas neįtraukta esamų želdinių išsaugojimo svarba, tad Visuomeninė želdinių komisija pateikė pasiūlymą išsaugoti konkrečius Tauro kalno želdinius. Tačiau projektas pagal specialistų komisijos pasiūlymus pakoreguotas nebuvo – vietoj to išduotas leidimas medžių kirtimui, ir medžiai pradėti šalinti. Į tai sureagavo Suinteresuota visuomenė ir VIGF.

VILNIAUS ŽELDINIAI: Tauro kalno parko byla Read More »

vilnius, overview, flow-1570471.jpg

VILNIAUS ŽELDINIAI: Želdynų apsaugos komisijos pirmininko dr. D. Labeckio byla

Vilniaus mero potvarkiu yra sudaryta Visuomeninė želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija. Pagal teisinį reguliavimą, šalinant želdinius Vilniaus mieste, privalo būti gautas šios komisijos pritarimas. Tačiau Vilniaus miesto savivaldybė nesiskaito su komisija ir leidimus saugomų medžių kirtimams masiškai išdavinėja net nesikreipdama į ją. Komisijos pirmininkas, parkų istorikas dr. Dainius Labeckis, inicijavo teisminius procesus dėl komisijos išvadų nepaisymo ir žalos padarymo neteisėtai išduodant leidimus saugomiems Vilniaus miesto želdiniams kirsti.

VILNIAUS ŽELDINIAI: Želdynų apsaugos komisijos pirmininko dr. D. Labeckio byla Read More »

lithuania, kaunas, cathedral of st-3721840.jpg

Kauno senamiesčio grindinio rekonstrukcija

Kauno miesto savivaldybė pradėjo Kauno miesto senamiesčio Vilniaus g. grindinio rekonstrukciją. Paaiškėjo, kad nuspresta išlyginti grindinio akmenų paviršių juos apipjaustant. Kauno senamiestis pripažintas nacionalinio reikšmingumo valstybės saugomu objektu, o viena jo vertingųjų savybių – būtent tašytų ir lauko akmenų grindinys su tašytų akmenų gatvių bortais. Todėl VIGF siekia sustabdyti sprendinio, kuriuo siekiama fiziškai nulyginti grindinio akmenų paviršių bei kitaip juos fiziškai apdoroti, įgyvendinimą.

Kauno senamiesčio grindinio rekonstrukcija Read More »

forest, conifers, coniferous forest

Miškų kirtimas saugomose teritorijose

❗Pasiekta didžiulė ir galutinė pergalė❗

Plynieji miškų kirtimai saugomose teritorijose vykdomi valstybiniu mastu, nesilaikant privalomų ES aplinkosauginių reikalavimų. Teismai atsisako priimti skundus ir pateikti teisinį situacijos įvertinimą motyvuodami, kad Suinteresuota visuomenė neturi reikalavimo teisės. Todėl VIGF įsijungė į pirmines Švenčionėlių (Labanoro giria), Ignalinos, Mažeikių vidinės miškotvarkos projektų svarstymo stadijas, pateikė savo siūlymus ir naujas bylas inicijuoja jau kaip procedūrų dalyvė.

Miškų kirtimas saugomose teritorijose Read More »

stuttgart, wildlife park, oak-4325526.jpg

Kauno Ąžuolyno rekonstrukcija

2019 m. Kauno miesto savivaldybės administracija parengė Kauno Ąžuolyno infrastruktūros rekonstrukcijos projektą. Jį pristačius visuomenei, kilo didelis aplinkosaugos specialistų bei visuomenininkų susirūpinimas, kad projekte numatyti sprendiniai gali reikšmingai pakenkti Kauno Ąžuolynui.

Kauno Ąžuolyno rekonstrukcija Read More »

cut tree, axe, wood-1716671.jpg

KLAIPĖDOS ŽELDINIAI: Rumpiškės kvartalo byla

Klaipėdos Rumpiškės kvartalo teritorijoje buvo pradėti masiškai šalinti želdiniai, tarp kurių yra daug brandžių, sveikų medžių. Paaiškėjo, kad yra vykdomas daugiabučių kiemų tvarkymo projektas, pagal kurį numatyta išpjauti medžius beveik 10 ha Rumpiškės kvartalo plote ir įrengti automobilių parkavimo, sporto bei vaikų žaidimų aikšteles. Apie tokius projektinius sprendinius gyventojai sužinojo tik pradėjus kirsti medžius, nes iki tol buvo tikinami, jog tvarkant šią teritoriją medžiai nebus kertami.

KLAIPĖDOS ŽELDINIAI: Rumpiškės kvartalo byla Read More »

disposal, dump, garbage-1846033.jpg

Sąvartyno plėtra Širvintų rajone

❗Byla apeliacinėje instancijoje❗

Verslo įmonė siekia išplėsti biologinių atliekų ir naftos produktų kompostavimo bei sandėliavimo veiklą Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų raj. Gyventojai nuolatos kenčia nuo smarvės. Vienas gyventojas ginčija valstybinių institucijų leidimus, kurie išduoti nesilaikant aplinkosauginių reikalavimų.

Sąvartyno plėtra Širvintų rajone Read More »

street, people, children-2805643.jpg

Sporto ir meno mokyklų veiklos nutraukimas Kaune

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. kovo paskutinėmis dienomis priėmė du įsakymus, kuriais sustabdė Kauno mmiesto kultūros ir sporto įstaigų bei neformaliojo švietimo įstaigų (muzikos, sporto mokyklų ir kt.) veiklą karantino laikotarpiu ir „įsakė” pedagogams pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis. Vaikų tėvai ir mokytojai siekė, kad veikla būtų tęsiama nuotoliniu būdu, ir socialiai svarbios veiklos būtų išsaugotos.

Sporto ir meno mokyklų veiklos nutraukimas Kaune Read More »

animals, forest, silhouette-1818690.jpg

„Miško brolių” byla

1992 m. pirmoji Lietuvos Vyriausybė Lietuvos laisvės kovų draugijai „Miško broliai“ perdavė istorinio pastato Labdarių g. 10/Totorių g. 9, Vilniaus senamiestyje, griuvėsius. Draugija griuvėsius įregistravo savo vardu ir per 10 metų laikotarpį pastatus atstatė. Atstatymo lėšomis ir darbais rūpinosi draugijos pirmininkas, legendinė asmenybė Albinas Kentra. Tačiau bebaigiant pastatų atstatymo darbus, buvo pradėtas teisminis ginčas dėl pastato nuosavynės. Teismų sprendimu pastatas įregistruotas LR vardu ir pradėta draugijos iškeldinimo iš jos atstatytų pastatų procedūra.

„Miško brolių” byla Read More »

arches, bridge, concrete structure-1866598.jpg

Pagalba žmones su negalia vienijančiai bendruomenei „ARKA”

Byla išnagrinėta – pasiekta reikšminga pergalė, ginant Žmogaus teises į veiksnumą
―――

Žmones su negalia vienijančios bendruomenės „Arka” specialistai dirba su neveiksniais ar ribotą veiksnumą turinčiais žmonėmis.
Nuolatos lavinant kasdienius tokių žmonių įgūdžius, jie tampa vis labiau pajėgūs pasirūpinti patys savimi bei savo artimaisiais, tvarkytis buityje, dirbti įvairius darbus. Todėl kyla poreikis tokiems žmonėms padėti susigrąžinti veiksnumą ar tokią jo dalį, kuri jų gyvenimą padarytų oresnį.

Pagalba žmones su negalia vienijančiai bendruomenei „ARKA” Read More »

pigs, chicken, farm yard-4125935.jpg

Bylos dėl kiaulių, audinių ir vištų auginimo kompleksų

Didžiųjų kiaulių, audinių ir vištų kompleksų problema yra smarvė, dėl kurios nukenčia aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybė. Tokia ūkinė veikla yra glaudžiai susijusi su procedūromis, kurių tikslas yra užtikrinti tam tikrus aplinkosauginius standartus. Daugelis šių procedūrų, deja, yra formalios ir tikrosios funkcijos neatlieka, ir tai sąlygoja žmogaus teisių pažeidimus.

Bylos dėl kiaulių, audinių ir vištų auginimo kompleksų Read More »

acorn, acorns, autumn

Automobilių parkavimas Kauno Ąžuolyne

Verslininko inicijuotoje byloje dalyvaujame III asmeniu su galimybe kontroliuoti procesą

Kauno miesto savivaldybės taryba nustatė poreikį automobiliams statyti Kauno Ąžuolyne. Apie dvi dešimtys kauniečių bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų nesėkmingai prašė savivaldybę atkurti dialogą su Kauno gyventojais dėl tolimesnės Kauno Ąžuolyno plėtojimo vizijos. Todėl inicijuoti teisminiai procesai.

Automobilių parkavimas Kauno Ąžuolyne Read More »

Kauno Žemųjų Šančių gatvė Nemuno pakrantėje

Dalyvaujame Kauno miesto Bendrojo plano pakeitimo procese

Kauno miesto savivaldybė inicijavo projektą, pagal kurį būtų rekonstruojama Žemųjų Šančių Nemuno krantinė, įrengiant D kategorijos gatvę.
Projektinius pasiūlymus pristačius visuomenei, projekto organizatoriui ir rengėjams buvo įteiktas dokumentas, kurį, prieštaraudami tokios gatvės įrengimui, pasirašė 5616 gyventojų.
Kauno miesto savivaldybė su pasiūlymais nesutiko, todėl bendruomenės vardu buvo inicijuoti teisminiai procesai.

Kauno Žemųjų Šančių gatvė Nemuno pakrantėje Read More »