Sporto ir meno mokyklų veiklos nutraukimas Kaune

Byla dėl Kauno sporto bei neformaliojo ugdymo mokyklų veiklos sustabdymo karantino metu

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2020 metų kovo paskutinėmis dienomis priėmė du įsakymus, kuriais sustabdė Kauno miesto savivaldybės kultūros ir sporto įstaigų bei neformaliojo  švietimo įstaigų (muzikos mokyklų ir kt.) veiklą karantino laikotarpiu ir „įsakė” pedagogams pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis. Vaikų tėvai ir mokytojai siekė, kad veikla būtų tęsiama  nuotoliniu būdu, ir socialiai svarbios veiklos būtų išsaugotos.  

VIG Fondas parengė specialios formos pareiškimą-reikalavimą, kurį per kelias dienas pasirašė ir pateikė Kauno  miesto savivaldybei, Švietimo, mokslo ir sporto bei Kultūros ministerijoms daugiau nei 200 kauniečių. Pareiškimais vaikų tėvai išreiškė savo valią ir sutikimą, kad jų vaikai būtų ugdomi nuotoliniu būdu, o paslaugų teikimą nutraukę įsakymai būtų panaikinti.

Kadangi savivaldybė į reikalavimus nereagavo, Viešojo intereso gynimo fondo ir Sauliaus Dambrausko, kaip tėvo, kurio vaikas dėl tokio sprendimo patiria neigiamas pasekmes, vardu Kauno administraciniame teisme buvo užvesta byla, kuria buvo prašoma panaikinti veiklą sustabdžiusius savivaldybės įsakymus.

Byloje buvo pateikta ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pažyma, kurios išvadoje nurodyta, kad Ginčijami įsakymai neatitiko vaikų teisėtų interesų, o patys sprendimai buvo priimti skubotai, neatsižvelgiant į neformaliojo švietimo veiklos vykdymo nuotoliniu būdu poreikius, neužtikrinant pakankamos komunikacijos su interesų grupėmis.

Bylos eigoje ginčijami įsakymai buvo panaikinti, o mokymo bei ugdymo procesas atnaujintas bei pratęstas iki mokslo metų pabaigos.

Pirmosios instancijos teismas atmetė skundą tokį sprendimą motyvuodamas taip: išnyko ginčo objektai – ginčijami įsakymai yra panaikinti, o teismo sprendimas, priimtas remiantis pareiškėjų nurodytais reikalavimais, Pareiškėjams jokių teisinių pasekmių nesukeltų, todėl skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

Advokatas pateikė apeliaciją, kurioje nurodė, kad Skundas negalėjo būti pripažintas nepagrįstu, jeigu kreipimosi į teismą metu toks skundas vis tik buvo pagrįstas, o savivaldybė pati panaikino teises pažeidžiančius ginčijamus įsakymus. Konstitucijos kontekste teismo spreidimu yra realizuojamas teisingumas, todėl jis yra teisingumo aktas. Toks teismo sprendimas, kuris priešingai visam bylos kontekstui konstatavo procesinį Pareiškėjo pralaimėjimą yra akivaizdžiai neteisingas.

Apeliacine tvarka bylą išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas teisinį ginčą išsprendė dar gudriau. Teismas nutarė bylą nutraukti, nes ginčijamus savivaldybės įsakymus pripažino norminiais aktais, o norminius aktus gali ginčyti tik tam tikri įstatyme nustatyti subjektai (bet ne Pareiškėjai). Kadangi byla nutraukta, Pareiškėjui grąžintas žyminis mokestis. Tačiau savo esme toks teisinio ginčo išsprendimas sunkiai suvokiamas, kaip Teisingumą vykdantis aktas.

  • 2020 m. kovo mėn. Kauno miesto savivaldybė priėmė du įsakymus, kuriais sustabdė Kauno kultūros, sporto ir neformaliojo  švietimo įstaigų veiklą karantino laikotarpiu;
  • Daugiau nei 200 kauniečių pateikė pareiškimus-reikalavimus Kauno m. savivaldybei, kuriais išreiškė reikalavimą, kad jų vaikai būtų ugdomi nuotoliniu būdu, o paslaugų teikimą nutraukę įsakymai būtų panaikinti;
  • Kauno m. savivaldybė į prašymus nereagavo;
  • administraciniame teisme užvesta byla, kuria prašoma panaikinti veiklą sustabdžiusius savivaldybės įsakymus;
  • bylos eigoje ginčijami įsakymai buvo panaikinti, o mokymo bei ugdymo procesas atnaujintas;
  • todėl pirmosios instancijos teismas atmetė skundą kaip nepagrįstą, nes išnyko ginčo objektai – ginčijami įsakymai yra panaikinti;
  • advokatas pateikė apeliaciją, kurioje  nurodyta, kad skundas negalėjo būti pripažintas nepagrįstu, jeigu kreipimosi į teismą metu toks skundas buvo pagrįstas, o savivaldybė pati panaikino teises pažeidžiančius ginčijamus įsakymus;
  • apeliacine tvarka bylą išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bylą nutraukė, nes ginčijami savivaldybės įsakymai yra norminiai aktai, o norminius aktus gali ginčyti tik tam tikri įstatyme nustatyti subjektai. Pareiškėjui grąžintas žyminis mokestis. 

Informacija ruošiama.