Ingos Sala vaikų paėmimo į Italiją byla

Inga Sala su sutuoktiniu italu gyvendama Lietuvoje ir Italijoje susilaukė dviejų vaikų, kurie šiuo metu yra 6 ir 1,5 metų amžiaus. Prasidėjus skyrybų procesams, Inga su vaikais parvažiavo į Lietuvą. 

Jos sutuoktinis kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas leidimo grąžinti vaikus į Italiją nurodydamas, kad šeima gyveno Italijoje, o mama vaikus į Lietuvą išsivežė savavališkai.

Vilniaus apygardos teismas tokį tėvo prašymą atmetė. Teismas savo procesinį sprendimą motyvavo tuo, kad nors šeima daugiausiai gyveno Italijoje, tačiau vaikai jau yra adaptavęsi Lietuvoje.

Sau palankaus sprendimo Inga Sala, suprantama, neskundė. Tačiau sprendimą apskundė vaikų tėvas. Atsikirsdama į nagrinėjamą apeliacinį skundą, Inga Sala nurodė, kad nors pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog šeimos pagrindinė gyvenamoji vieta buvo Italijoje, o ne Lietuvoje, tačiau iš esmės priėmė teisingą sprendimą atsisakydamas išduoti leidimą grąžinti vaikus į Italiją.

Netikėtai Lietuvos apeliacinis teismas viską apvertė aukštyn kojom: jis panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir nutarė išduoti leidimą grąžinti vaikus į Italiją. Šis teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas, kadangi kasacija Lietuvos aukščiausiajam teismui tokio pobūdžio bylose negalima.

Problema yra ta, kad apeliacinis teismas atsisakė vertinti Ingos Sala papildomus argumentus dėl jos ir vaikų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje motyvuodamas, kad ji pati neskundė pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuris jai buvo palankus.

Pripažinus sutuoktinių gyvenamąją vietą Italijoje, automatiškai nutrūko Ingos Sala Lietuvoje inicijuota santuokos nutraukimo byla, ir santuokos nutraukimo procesas buvo pradėtas Italijoje.

Italijoje Ingai buvo paskirtas valstybės paskirtas advokatas, kuris teismo posėdžio išvakarėse atsisakė jai atstovauti, tačiau į teismo posėdį nuvyko. Todėl teismo posėdis nebuvo atidėtas, o jame abiejų vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu Italijoje. Tuoj po šio sprendimo priėmimo Ingai buvo paskirtas kitas advokatas. Tačiau paskutinę sprendimo apskundimo dieną advokatas atsisakė parengti apeliaciją nurodydamas, kad jis nepritaria tokio sprendimo ginčijimui.

Inga Sala atsidūrė beviltiškoje padėtyje.

Šiuo metu iš jos jau yra paimtas ir perduotas tėvui į Italiją 6 metukų sūnus. Tačiau iki šiol su ja yra 1,5 metų krūtimi tebemaitinama dukrytė, gimusi Lietuvoje ir pažįstanti tik savo mamą ir brolį. Deja, Inga Sala gavo antstolės reikalavmą ir šį vaiką nedelsiant perduoti tėvui.

Susiklosčius tokiai padėčiai, Inga Sala kreipėsi į Viešojo intereso gynimo fondą.

  • advokatas inicijavo proceso atnaujinimo bylą motyvuodamas, kad teismas padarė aiškią teisės taikymo klaidą apeliaciniame procese, atsisakydamas pakartotinai vertinti mamos ir vaikų gyvenamosios vietos klausimą vien dėl to, kad ji pati neskundė sau palankaus teismo sprendimo. Remiantis tesimų praktika, skundas dėl sau palankaus sprendimo net ir negali būti paduodamas, nes tokio sprendimo peržiūrėjimas nesukurtų tokiam bylininkui teisinių pasekmių.
  • pirmos instancijos teismas procesą atnaujinti atsisakė,
  • advokatas pateikė apeliaciją bei prašymą Lietuvos apeliaciniam teismui taikyti laikiną sprendimo galiojimo sustabdymą.
  • kol kas nei apeliacija, nei  prašymas nėra išnagrinėti.

Taip pat rengiamas kreipimasis į Europos Žmogaus teisių teismą dėl pažeistos Ingos Sala teisės į teisingą procesą Lietuvoje ir teisės į advokatą Italijoje.

Inga Sala po grįžimo iš Italijos neturi lėšų nei teisminiams procesams Lietuvoje, nei Italijoje. Jos sąskaitos areštuotos dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų sutuoktiniui.

Tačiau parama Ingai  galima per VIG Fondą. Norėdami  padėti padengti bylinėjimosi išlaidas, skirdami paramą turėtumėte nurodyti paskirtį: „Sala”, „Parama Salai”, „Salos byloms” ar pan. Surinktos lėšos bus naudojamos Ingos Sala interesams.

Bylos dokumentai neskelbiami, siekiant apsaugoti duomenis apie šeimą.