Ingos Sala vaikų paėmimo į Italiją byla

Inga Sala su sutuoktiniu italu gyvendama Lietuvoje ir Italijoje susilaukė dviejų vaikų. Prasidėjus skyrybų procesams, Inga su vaikais parvažiavo į Lietuvą. 

Jos sutuoktinis kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas leidimo grąžinti vaikus į Italiją nurodydamas, kad šeima gyveno Italijoje, o mama vaikus į Lietuvą išsivežė savavališkai.

Vilniaus apygardos teismas tokį tėvo prašymą atmetė. Teismas savo procesinį sprendimą motyvavo tuo, kad nors šeima daugiausiai gyveno Italijoje, tačiau vaikai jau yra adaptavęsi Lietuvoje.

Sau palankaus sprendimo Inga Sala, suprantama, neskundė. Tačiau sprendimą apskundė vaikų tėvas. Atsikirsdama į nagrinėjamą apeliacinį skundą, Inga Sala nurodė, kad nors pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog šeimos pagrindinė gyvenamoji vieta buvo Italijoje, o ne Lietuvoje, tačiau iš esmės priėmė teisingą sprendimą atsisakydamas išduoti leidimą grąžinti vaikus į Italiją.

Netikėtai Lietuvos apeliacinis teismas viską apvertė aukštyn kojom: jis panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir nutarė išduoti leidimą grąžinti vaikus į Italiją. Šis teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas, kadangi kasacija Lietuvos aukščiausiajam teismui tokio pobūdžio bylose negalima.

Problema yra ta, kad apeliacinis teismas atsisakė vertinti Ingos Sala papildomus argumentus dėl jos ir vaikų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje motyvuodamas, kad ji pati neskundė pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuris jai buvo palankus.

Pripažinus sutuoktinių gyvenamąją vietą Italijoje, automatiškai nutrūko Ingos Sala Lietuvoje inicijuota santuokos nutraukimo byla, ir santuokos nutraukimo procesas buvo pradėtas Italijoje.

Italijoje Ingai buvo paskirtas valstybės advokatas, kuris teismo posėdžio išvakarėse atsisakė jai atstovauti, tačiau į teismo posėdį nuvyko. Todėl teismo posėdis nebuvo atidėtas, o jame abiejų vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu Italijoje. Tuoj po šio sprendimo priėmimo Ingai buvo paskirtas kitas advokatas. Tačiau paskutinę sprendimo apskundimo dieną advokatas atsisakė parengti apeliaciją nurodydamas, kad jis nepritaria tokio sprendimo ginčijimui.

Inga Sala atsidūrė beviltiškoje padėtyje.

Advokatas Saulius Dambrauskas, atstovaudamas Ingos Sala interesus, bandė atnaujinti procesą byloje pasinaudodamas numatyta tokia teisine galimybe. Taip pat kreipėsi ir į Generalinę prokurorę prašydamas pasinaudoti jai suteikta teise dėl proceso atnaujinimo. Tačiau Generalinė prokurorė pasinaudoti šia savo teise pagrindo neįžvelgė, o Vilniaus apygardos teismas Advokato prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė. Taip pat bandymas apskųsti šį Vilniaus apygardos teismo atsisakymą atnaujinti procesą byloje Lietuvos Apeliaciniam teismui buvo nesėkmingas.

Dėl galimo Ingos Sala žmogaus teisių pažeidimo Advokatas Ingos Sala vardu pateikė peticiją Europos Žmogaus teisių teismui. Deja, 2021-12-09 iš šio teismo gautas pranešimas Ingai Sala tapo galutiniu: „Europos Žmogaus Teisių Teismas, posėdžiaujant vienam teisėjui, nusprendė šį pareiškimą paskelbti nepriimtinu.

 

Advokatas Saulius Dambrauskas, atstovaudamas Ingos Sala interesus, bandė atnaujinti procesą byloje pasinaudodamas numatyta tokia teisine galimybe. Taip pat kreipėsi ir į Generalinę prokurorę prašydamas pasinaudoti jai suteikta teise dėl proceso atnaujinimo. Tačiau Generalinė prokurorė pasinaudoti šia savo teise pagrindo neįžvelgė, o Vilniaus apygardos teismas Advokato prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė. Taip pat bandymas apskųsti šį Vilniaus apygardos teismo atsisakymą atnaujinti procesą byloje Lietuvos Apeliaciniam teismui buvo nesėkmingas.

Dėl galimo Ingos Sala žmogaus teisių pažeidimo Advokatas Ingos Sala vardu pateikė peticiją Europos Žmogaus teisių teismui. Deja, 2021-12-09 iš šio teismo gautas pranešimas Ingai Sala tapo galutiniu: „Europos Žmogaus Teisių Teismas, posėdžiaujant vienam teisėjui, nusprendė šį pareiškimą paskelbti nepriimtinu.
 
 

Bylos dokumentai neskelbiami, siekiant apsaugoti duomenis apie šeimą.