Galutinė pergalė miškų bylose

I DALIS - didžiulė ir galutinė pergalė miškų bylose

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sudarė išplėstinę teisėjų kolegiją, kuri 2023-12-06 byloje vertino miškų kirtimų saugomose teritorijose teisėtumą. Teismas paskelbė ypatingai svarbų galutinį ir neskundžiamą sprendimą: saugomose „Natura 2000” teritorijose ir joms gretimoje aplinkoje negali būti vykdomi miškų kirtimai neatlikus reikiamo, moksliškai pagrįsto aplinkosauginio įvertinimo.

Tokie kirtimai Lietuvoje jau daugelį metų buvo leidžiami faktiškai nestabdomai, o mokslininkai bei visuomenininkai tik blaškėsi bejėgiškume. Po šio teismo sprendimo tapo akivaizdu, kad toliau taip tęstis nebegali, o iki šiol vykdyti neteisėti kirtimai saugomose teritorijose privalo būti sustabdyti.

Pasiteisino ilgas ir nuoseklus teisinis įdirbis. Šešerius metus „skambinau visais varpais”, rodos, savaime suprantamą tiesą – miško kirtimus saugomose teritorijose galima vykdyti tik įsitikinus, kad tai nepakenks jų vientisumui ir jose saugomoms vertybėms. Tačiau nei prezidentūra, nei Seimo aplinkos komitetas, nei prokuratūra, nei trys vienas kitą pakeitę aplinkos ministrai šiame akivaizdžiame gamtos vertybių naikinime neįžvelgė nei teisinio prieštaringumo, nei viešojo intereso pažeidimo. Inicijavau virš dešimties teisminių procesų (vienas iš jų – apie 250 asmenų vardu pateiktas bendras grupės skundas, pasibaigęs teismo atsisakymu jį nagrinėti), kuriuose, remdamasis Europos Sąjungos teisės pažeidimu, nuosekliai kėliau vis tą pačią neteisingo teisės taikymo bei aiškinimo problemą. 

Teismams vengiant teisinės šios problemos analizės, procesą nuosekliai formavau kreipimuisi į Europos Teisingumo Teismą dėl galimo prejudicinio sprendimo priėmimo išsiaiškinant Europos Sąjungos teisinio reguliavimo prasmę. Pagaliau teismas nutarė sudaryti išplėstinę teisėjų kolegiją, kuri nutarė, jog į Europos Teisingumo Teismą kreiptis neverta, nes … pasirodo, ir taip viskas aišku! Dabar galime tik pasidžiaugti, kad išplėstinė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pateikė tokio masto išaiškinimus, kuriuos drąsiai galime įtraukti į Lietuvos aplinkosaugos teisės aukso fondą. Su šiuo teismo sprendimu galite susipažinti ČIA.

Ir nors delsimo kaina didžiulė – iškirsti tūkstančiai hektarų vertingiausių Lietuvos miškų saugomose teritorijose „legaliai” nusikalstant prieš gamtą – tačiau pasiekta galutinė teisinė pergalė gali pakeisti tolimesnį saugomų miškų likimą!

II DALIS - sprendimo vykdymo ekvilibristika

Tačiau net ir tokios teisinės pergalės rezultatams koją pakišti dar gali įsigalėjantis valdžios institucijų teisinis nihilizmas: sprendimas turi realią vykdomąją galią tik konkrečiai bylai. Taigi, jame pateikti teismo teisės taikymo išaiškinimai ir tolimesnis jų paisymas miškų administravimo praktikoje – jau nauja tema, galinti tapti antrąja šios tragikomedijos dalimi.

Gavusi mano pranešimą apie priimtą teismo sprendimą, Valstybinė miškų tarnyba laikinai sustabdė išduotus miško kirtimo leidimus saugomose teritorijose, kol išsiaiškins, ką daryti toliau. Netrukus, po trumpos nokdauno pauzės, pasirodė rafinuoti teisininkų komentarai, ir šiame kontekste Tarnyba kreipėsi į teismą papildomų išaiškinimų. Visa nauja teisinių interpretacijų ekvilibristikos problematika iš esmės suvedama į vieną teisinį principą bei jo variacijas – lex retro non agit (įstatymas atgal negalioja). Taigi, analitikų bei Tarnybos svarstymu visi leidimai, kurie išduoti iki šio teismo sprendimo, galimai yra teisėti. Tokiu atveju jų galiojimo sustabdymas būtų neteisėtas (suprask – ką jau užsimojome ir pradėjome neteisėtai kirsti, tai gal reikėtų ir pabaigti…). 

Leisiu sau pateikti atsakymą į šią teisinę ekvilibristiką.

Teismo sprendimas nėra naujai sukurta teisės norma. Nagrinėjamu atveju teismas išaiškino, kaip turėjo būti taikomos jau seniai, daugiau negu du dešimtmečius, galiojančios teisės normos. Teismas konstatavo, kad iki šiol jos buvo taikomos iškreiptai, t.y. neteisingai. Paprasčiau tariant, jeigu kažkas du dešimtmečius manė, jog 2×2 lygu 17, tai šios klaidos išaiškinimas nereiškia, kad buvo sukurta nauja matematinė tiesa. Teisinga būtų manyti, kad suklydęs turi ištaisyti padarytas klaidas ir iki tol visus išspręstus uždavinius perspręsti teisingai.

Taip yra ir teisėje. Po teismo sprendimo išaiškinimo valstybinės institucijos, kurios dalyvauja miškotvarkoje, sužinojo, kad iki šiol kai kuriuos leidimus miško kirtimams išdavė neteisėtai. Esant tokiai situacijai atsirado elementari institucinė pareiga imtis visų administracinių priemonių panaikinti neteisėtai išduotus miško kirtimo leidimus, o pakartotinai juos išduodant atsižvelgti į teisės išaiškinimus. Taigi kalbame apie seniai galiojančias (o ne naujas) teisės normas ir jų teisingą taikymą ir jokio teisės galiojimo atgal čia nėra.

Pasiekta teisinė pergalė neįtikėtinai svarbi. Ji skatina išlaikyti optimizmo tonusą šioje veikloje, apdovanoja už nuoseklias pastangas ir motyvuoja dirbti toliau. Tikiu, kad ir Jums ji patvirtina šio darbo prasmingumą ir Jūsų paramos galią. Šiandien, kaip dar niekada anksčiau, esame priartėję prie kertinio vertingų miškų apsaugojimo, todėl neturiu teisės nutraukti neužbaigto darbo ir negaliu sustoti pusiaukelėje.

TODĖL LABIAU NEI BET KADA ŠIANDIEN KVIEČIU

 

Ačiū už Jūsų esamą ir būsimą paramą!

VIG Fondo vadovas, advokatas Saulius Dambrauskas