Daugiabučių namų statyba Žeimenos g. Kaune

Kaune, Žeimenos gatvėje, tarp mažaaukščių pastatų įsiterpusiame žemės sklype, privatūs investuotojai pradėjo projektuoti du daugiabučius pastatus. Viešai pristačius projektinius pasiūlymus Suinteresuota visuomenė pateikė savo pastabas bei prieštaravimus.

Kauno miesto savivaldybės administracija du kartus pateiktiems projektiniams pasiūlymams nepritarė. Tačiau vasaros metu pakartotinai pateikus projektinius pasiūlymus derinimui jiems vis dėl to buvo pritarta.

Suinteresuota visuomenė kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą apskųsdama šį savivaldybės administracijos pritarimą. Esminis motyvas – daugiaaukščiai yra projektuojami tokioje teritorijoje, kurioje pagal bendrąjį miesto planą yra nustatyta tik mažaaukštė statyba, o daugiaaukščiai statiniai nėra numatyti net ir daugiaaukštę statybą apsprendžiančiame specialiajame plane.

Teismas skundą priimti atsisakė motyvuodamas, kad šis sprendimas Pareiškėjams kol kas nesukuria pasekmių, ir jie galės ginčyti vėliau parengto projekto pagrindu išduotą statybos leidimą.

Suinteresuotos visuomenės atstovu tapęs VIG Fondo advokatas dėl teismo atsisakymo priimti skundą pateikė apeliaciją motyvuodamas, kad toks teismo procesinis sprendimas yra neproporcingas ir neracionalus teisinio konflikto tarp ginčo šalių nukėlimas vėlesniam laikui, kai teisinis ginčas gali įgyti papildomų dar ir materialinių (pradėtos statybos stabdymo, statybos padarinių šalinimo, žalos atlyginimo) pasekmių riziką.

Taip pat lygiagrečiai buvo pateiktas skundas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl nepagrįsto savivaldybės pritarimo priešprojektiniams pasiūlymams.

Šiuo metu laukiama, kol apeliacija bus išnagrinėta Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Taip pat laukiama, kokias išvadas pateiks Statybos inspekcija.

Vis dėl to šiuo teisminiu procesu yra duota aiški žinia investuotojui ir savivaldybei, kad  siekdama projektavimo teisėtumo Suinteresuota visuomenė ketina dalyvauti ir atidžiai stebėti projektavimo procesą. Apeliacija dėl teismo atsisakymo priimti skundą užtikrino tai, kad Advokato apeliacijos dokumentus dabar gaus ir Atsakovai, nors teismui atsisakius priimti skundą ši informacija būtų likusi tik teisme.

Bylininkais pasiryžo tapti keturi artimiausios kaimynystės gyventojai.

Pasinaudojant Viešojo intereso gynimo fondo sutelktinio finansavimo mechanizmu ir kiti kaimynai bei artimiausių kvartalų gyventojai turi galimybę solidariai pasidalinti finansavimo naštą ginant viešąjį interesą.

Platesnis vietos bendruomenės įsitraukimas pasinaudojant sutelktiniu finansavimu yra labai svarbus šių pilietiškų kaimynų palaikymas padedant apginti viešąjį interesą – visų artimiausių kvartalų savininkų interesus siekiant apsaugoti savo mažaaukštės gyvenamosios erdvės infrastruktūrą.

  • Suinteresuota visuomenė kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, apskųsdama pritarimą projektiniams pasiūlymams. 
  • Teismas skundą priimti atsisakė motyvuodamas, kad šis sprendimas pareiškėjams kol kas nesukuria pasekmių, ir jie galės ginčyti vėliau parengto projekto pagrindu išduotą statybos leidimą.
  • dėl teismo atsisakymo priimti skundą pateikta apeliacija.
  • taip pat lygiagrečiai pateiktas skundas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl nepagrįsto savivaldybės pritarimo priešprojektiniams pasiūlymams.
  • šiuo metu laukiama, kol apeliacija bus išnagrinėta Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Taip pat laukiama, kokias išvadas pateiks Statybos inspekcija.

Informacija ruošiama.