Asociacija "SOS Šilutės medžiai"

Šilutės rajono savivaldybės administracija, įsisavindama ES lėšas, parengė žiedinės sankryžos projektą. Poreikis tokiai sankryžai nustatytas nebuvo, o projektuojamoje vietoje numatyta iškirsti 22 brandžius gatvės skverelio medžius. 

Kaip įprasta, esamų želdinių išsaugojimo svarba nebuvo įtraukta į projektavimo sąlygas. Suinteresuota visuomenė – asociacija „SOS Šilutės medžiams” –  pateikė savo pasiūlymus, tačiau šie pasiūlymai buvo ignoruojami.

Dėl to kreiptasi į teismą.

Teisminiu procesu buvo siekiama užtikrinti, kad savivaldybė laikytųsi teisėtų procedūrų, o Suinteresuotos visuomenės pasiūlymus vertintų kvalifikuotai ir motyvuotai.

  • Suinteresuota visuomenė (asociacija „SOS Šilutės medžiams”) pateikė savo pasiūlymus projektui, tačiau šie pasiūlymai buvo ignoruojami.
  • Asociacijos skundą administracinių ginčų komisija iš dalies patenkino, tačiau dalies skundo nenagrinėjo nurodžiusi, kad tai administracinio teismo kompetencija.
  • Skundas buvo pateiktas Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmams.
  • Pirmosios instancijos teismas skundą atmetė, nes nepripažino jog Asociacija veikia padėdama spręsti aplinkos problemas ir todėl yra Suinteresuota visuomene Orhuso konvencijos ir Aplinkos apsaugos įstatymo prasme. Todėl teismas nepripažino Asociacijos teisės kreiptis į teismą.
  • Kaip įprasta, ginčo esmės teismas tiesiog nenagrinėjo.
  • Pagal Advokato pateiktą apeliaciją Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021-05-26 nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir bylą gražino nagrinėti iš naujo.
  • LVAT pripažino Asociacijos, kaip visuomeninės organizacijos, teisę į teismą ir tai šioje byloje tapo gana svarbiu precedentu.
  • Bylą grąžinus nagrinėti į pirmąją instanciją, ji iš Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmų buvo perduota Šiaulių rūmams.
  • Teismas bylą išnagrinėjęs pakartotinai skundą vėl atmetė. Pagrindinis teismo motyvas – skundo patenkinimas negali sukurti teisinių pasekmių Pareiškėjui, nes žiedinė sankryža dėl kurios vyko ginčas, jau yra įrengta, o medžiai, dėl kurių kilo ginčas, iškirsti.
  • Suinteresuota visuomenė nebematė tikslo toliau tęsti proceso, todėl apeliacija nebeteikta.