Šiaulių želdiniai: Pabalių miško išsaugojimo byla

Šiaulių miesto administracijos direktorius patvirtino žemės sklypo, vietos gyventojų žinomos kaip "Pabalių miškas", dalies teritorijos formavimo ir pertvarkymo projektą. Šioje vietoje suformuotas apie 3.7 ha žemės sklypas, kurį ketinama parduoti aukcione statybų projektuotojams. Ir nors ši teritorija jau daug metų yra apžėlusi mišku, savivaldybė pabandė tokios smulkmenos tiesiog „nepastebėti”.

Taigi Suinteresuota visuomenė susibūrė į grupę, kuri kartu su Viešojo intereso gynimo fondu kreipėsi į teismą, bylą inicijuodami pagal seniai Lietuvoje formaliai įteisintą, tačiau iki šiol faktiškai nerealizuotą Grupės ieškinio/Grupės skundo procedūrą.

Suinteresuota visuomenė siekia, kad:

  • sklype būtų atlikta želdinių būklės ekspertizė bei ištaisyti grubūs želdinių inventorizacijos trūkumai;
  • teritorijų planavimas būtų vykdomas laikantis Bendrojo plano sprendinių -  maksimaliai išsaugant gamtinę aplinką bei želdinius įtraukiant į žaliųjų plotų sistemą;
  • būtų laikomasi privalomų aplinkosaugos procedūrų, siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai.

Trumpai tariant, šiauliečiai siekia išsaugoti šį žalią plotą rekreacijai, neleisdami jo paversti plyne ir užstatyti daugiaaukščiais pastatais.

Skundą inicijavo 22-ių asmenų grupė.

Tačiau pagal šią procedūrą, teismui priėmus skundą, per 2-3 mėnesius kiekvienas suinteresuotas asmuo galės prisijungti prie Grupės, o informacija apie tokią galimybę bus viešai paskelbta.

Kiekvienas asmuo net ir neprisijungdamas prie Grupės ir netapdamas bylininku gali PAREMTI šią bylą finansiškai ir taip palengvinti teisminio proceso finansinę naštą. Norėdami skirti tikslinę paramą, remdami nurodykite „Pabalių miškui”.

2022-11-24: Grupės skundas