Šiaulių želdiniai: Pabalių miško išsaugojimo byla

Šiaulių miesto administracijos direktorius patvirtino žemės sklypo, vietos gyventojų žinomos kaip „Pabalių miškas”, dalies teritorijos formavimo ir pertvarkymo projektą. Šioje vietoje suformuotas apie 3.7 ha žemės sklypas, kurį ketinama parduoti aukcione statybų projektuotojams. Ir nors ši teritorija jau daug metų yra apžėlusi mišku, savivaldybė pabandė tokios smulkmenos tiesiog „nepastebėti”.

Taigi Suinteresuota visuomenė susibūrė į grupę, kuri kartu su Viešojo intereso gynimo fondu kreipėsi į teismą, bylą inicijuodami pagal seniai Lietuvoje formaliai įteisintą, tačiau iki šiol faktiškai nerealizuotą Grupės ieškinio/Grupės skundo procedūrą.

Suinteresuota visuomenė siekia, kad:

  • sklype būtų atlikta želdinių būklės ekspertizė bei ištaisyti grubūs želdinių inventorizacijos trūkumai;
  • teritorijų planavimas būtų vykdomas laikantis Bendrojo plano sprendinių –  maksimaliai išsaugant gamtinę aplinką bei želdinius įtraukiant į žaliųjų plotų sistemą;
  • būtų laikomasi privalomų aplinkosaugos procedūrų, siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai.

Trumpai tariant, šiauliečiai siekia išsaugoti šį žalią plotą rekreacijai, neleisdami jo paversti plyne ir užstatyti daugiaaukščiais pastatais.

Skundą inicijavo 22-ių asmenų grupė.

Pagal šią procedūrą, teismui priėmus skundą, per teismo nustatytą terminą kiekvienas suinteresuotas asmuo galėjo prisijungti prie Grupės, o informacija apie tokią galimybę buvo viešai paskelbta. Per šį terminą grupė papildyta iki 207 asmenų (įskaitant VIG Fondą).

Buvo siekiama gauti ekspertines išvadas patvirtinančias:

  1. kad želdinių inventorizacija, kurią atliko savivaldybė, yra su esminiais trūkumais;
  2. kad suformuojant žemės sklypą, kurį siekiama užstatyti pastatais, yra padaryti esminiai teritorijų planavimo pažeidimai.

Sprendimas:

Teismas net ir konstatavęs, kad skundas tenkinamas dalinai, sprendime nurodė, kad nepaisant to, kad nebuvo patenkinti pareiškėjo reikalavimai taip, kaip buvo suformuluoti skundo reikalavimais, tačiau šiuo atveju teismo sprendimas priimtas pareiškėjų naudai ir pareiškėjų teisės apgintos visa apimtimi. Taigi šioje bylos nagrinėjimo stadijoje yra pasiekta labai reikšminga pergalė.

Vis dėlto advokatas kreipėsi į Šiaulių miesto merą siūlydamas ir šioje bylos nagrinėjimo stadijoje pereiti prie teisminės mediacijos (t.y. taikinamojo tarpininkavimo), kartu paieškoti savivaldybę ir Suintereuotą visuomenę tenkinančių sprendimų ir pabandyti pasiekti socialinę taiką.