Kauno Žemųjų Šančių g. Nemuno pakrantėje

Nuotraukos autorius: Raimondas Pundinas

Kauno Žemųjų Šančių bendruomenė nepritaria važiuojamosios gatvės įrengimui vaizdingoje Nemuno krantinėje ir siekia, kad ši vieta būtų išsaugota pėstiesiems bei dviratininkams joje įkuriant parką.

Kauno miesto savivaldybė inicijavo projektą, pagal kurį tariamai būtų rekonstruojama Žemųjų Šančių Nemuno krantinėje esanti 444 m ilgio gatvė, faktiškai vietoj jos įrengiant naują 1700 metrų ilgio tranzitinę D kategorijos gatvę.

Projektinius pasiūlymus pristačius visuomenei, projekto organizatoriui ir rengėjams buvo įteiktas dokumentas, kurį, prieštaraudami tokios gatvės įrengimui, pasirašė 5616 gyventojų.

Kauno miesto savivaldybė su pasiūlymais nesutiko. Pradėti teisminiai procesai.

Aktyvios Žemųjų Šančių bendruomenės pastangos, siekiant apsaugoti vaizdingą Kauno Nemuno pakrantę nuo gatvės įrengimo, 2019 m. už visuomenines urbanistines iniciatyvas ir geriausią metų urbanistinį kūrinį Lietuvos Respublikos Prezidentūroje buvo įvertintos Aplinkos ministerijos apdovanojimu „Genius Loci”.

Kauno Žemųjų Šančių bendruomenė nepritaria važiuojamosios gatvės įrengimui vaizdingoje Nemuno krantinėje ir siekia, kad ši vieta būtų išsaugota pėstiesiems bei dviratininkams joje įkuriant parką.

Bendruomenės vardu buvo inicijuoti net trys teisminiai procesai:

  • byla dėl apklausos inicijavimo, kurioje buvo siekiama atlikti Žemųjų Šančių gyventojų apklausą dėl projektuojamo gatvės sprendinio;
  • byla dėl Kauno miesto bendrojo plano pakeitimų inicijavimo, siekiant pašalinti sprendinių kolizijas (šioje byloje taip pat buvo bandoma inicijuoti norminio akto – bendrojo plano – atskirų sprendinių nuginčijimą, kaip prieštaraujančius aukštesnės galios teisės aktams);
  • byla dėl planavimo sąlygų panaikinimo, kurioje buvo prašoma panaikinti projektuotojo nustatytas teisiniam reguliavimui prieštaraujančias planavimo sąlygas.

Kol kas šiuose teisminiuose procesuose Bendruomenės reikalavimai nebuvo patenkinti arba reikalavimus teismai atsisakė spręsti. Tačiau Kauno miesto savivaldybei yra pateikta aiški žinia, jog Žemųjų Šančių bendruomenė neketina nusileisti, o tai reiškia, kad teisminiai ginčai neišvengiamai tęsis, jeigu gatvės rekonstrukcijos projektas nebus pakeistas iš esmės, jeigu į projektavimo procesą nebus įtraukti Žemųjų Šančių bendruomenei atstovaujantys architektai bei kraštovaizdžio specialistai, jeigu nebus įsiklausyta į Žemųjų Šančių bendruomenės pasiūlymus bei gyventojų poreikį šioje vietoje suprojektuoti vaizdingą pėsčiųjų gatvę, įrengiant Žemųjų Šančių parką.

Vis tik šie procesai lėmė, kad Kauno miesto savivaldybė tam tikram laikotarpiui projektavimo procesą sustabdė. Gaila, bet nuolatos išaiškėja įvairūs bandymai „apeiti” bendruomenę projektavimo procedūrose.

Vėl savivaldybei atnaujinus projektavimą ir dar kartą pristačius visuomenei, Žemųjų Šančių bendruomenės vardu buvo pateiktas išsamus pastabų-pasiūlymų paketas. Dėl šio projekto taip pat buvo kreiptasi ir į Kauno architektų rūmus, prašant pateikti profesionalią išvadą. 

Įgyvendinant planavimo iniciatyvos teisę Kauno miesto savivaldybei buvo pateikti keli pasiūlymai:

  • pradėti rengti Žemųjų Šančių urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjinį projektą, įgyvendinant Kauno miesto bendrojo plano reglamentavimą;
  • ištaisyti Bendrojo Plano kolizijas ir pakeisti (ar pakoreguoti) Kauno miesto bendrojo plano sprendinius, kiek juose Žemuosiuose Šančiuose tarp Nemuno ir gyvenamosios teritorijos yra numatyta važiuojamoji D kategorijos gatvė – šiuos sprendinius suderinant su būsimu Žemųjų Šančių urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjiniu projektu.

Kauno miesto savivaldybei atsisakius patenkinti šias iniciatyvas, buvo pateiktas dar vienas inicijuojantis pasiūlymas:

  • pakeisti bei koreguoti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą, pašalinant iš jo Nemuno krantinėje numatytą D1 kategorijos gatvės sprendinį, ir Žemųjų Šančių Nemuno pakrantėje suprojektuoti rekreacinį-memorialinį parką.

Kol kas Kauno miesto savivaldybė šių iniciatyvų nepriėmė, tačiau Žemųjų Šančių bendruomenė ketina pateikti ir naujas iniciatyvas, o Kauno miesto savivaldybei atmetus ir jas, savo teises sieks įgyvendinti teismine tvarka.

Informacija ruošiama.