Kur „šuo pakastas” po Kauno senamiesčio grindiniu

Kaune vyksta Vilniaus gatvės paveldinio akmeninio grindinio rekonstrukcija. Ginčas kilo dėl saugoma vertybe  pripažinto šio grindinio išsaugojimo, kurį Kauno miesto savivaldybės administracija užsimojo supjaustyti vienodo storio „trinkelėmis”, nes taip būtų paprasčiau ir pigiau rangovui (neseniai šio rangovo UAB „Autokausta” ir Kauno miesto savivaldybės administracijos vadovus išgarsino didžiausio iki šiol Lietuvoje kyšio skandalas).

Į bylą, kuri pradėta nagrinėti teisme, suinteresuotu asmeniu pavyko įsitraukti Viešojo intereso gynimo fondui. Teismo posėdyje Savivaldybė ir Paveldosauga (abi, galimai imituojamo (?), ginčo pusės) paprašė atidėti posėdį nurodydamos, kad bus paklota bandomoji gatvės atkarpa, o tada Paveldosauga nuspręs, ar toks bandymas tenkina paveldosauginius reikalavimus. Šiuo metu bandomoji gatvės atkarpa jau paklota ties Katedra.

VIGF kreipėsi į Kauno regioninę architektūros tarybą, Lietuvos architektų rūmus, Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrių ir paprašė, kad šios organizacijos sudarytų ekspertų grupę ir pateiktų savo išvadas dėl šios bandomosios gatvės atkarpos. Šio dokumento kopija pateikta ir Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetui, kuris jau anksčiau kritiškai pasisakė dėl ketinimo supjaustyti Kauno Senamiesčio grindinį. Savo kritinius pastebėjimus dėl bandomosios atkarpos facebook paskyroje išsakė žinomas archeologas bei paveldo ekspertas dr. Mindaugas Bertašius.

VIGF laukia platesnių ekspertinių įvertinimų. VIGF Advokatas galės prašyti teismo netvirtinti taikos sutarties (jeigu būtų nutarta visą Vilniaus gatvę tiesti pjaustomais grindinio akmenis), tačiau toks prašymas turėtų būti pagrįstas specialistų išvadomis.

Taigi, kur „šuo pakastas” po Kauno senamiesčio grindiniu? Jeigu vertybe yra pripažįstamas pats rankų darbo akmens grindinys, tai jis negali tapti tik medžiaga akmeninėms trinkelėms gaminti. Tai būtų įmanoma tik prieš tai išbraukus jį iš Kauno Senamiesčio vertingųjų savybių sąrašo. Savivaldybės spekuliacijos neįgaliųjų interesais tapo tik pretekstas, kuriuo siekiama pateisinti rangos darbų supaprastinimą. Yra daugybė įvairių variantų, kaip neįgaliųjų, vaikų vežimėlių ar dviratininkų pravažumo poreikiai sprendžiami kitų Europos miestų senamiesčiuose.

Plačiau apie bylą galite rasti mūsų puslapio byloje „Kauno Senamiesčio grindinio rekonstrukcija”. Rekomenduojame susipažinti su šiais, mūsų požiūriu, įdomiausiais dokumentais:

  1. Pirminis VIG Fondo skundas Paveldosaugai;
  2. Lietuvos architektų rūmų Kauno regioninės architektūros tarybos išvada;
  3. Advokato kreipimasis į teismą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių (RUP) taikymo;
  4. Teismo nutartis dėl RUP;
  5. Prašymas teismui įpareigoti Paveldą pateikti Kultūros paveldo vertinimo tarybos išvadą.

Apie gautas specialistų išvadas būtinai informuosime ir jomis pasidalinsime savo puslapyje.

"Tegu tai bus viešas atsakymas Kauno miesto administracijai, pigiai ir primityviai prievartaujant visuomenę ir skatinant ją priimti neišdiskutuotus sprendimus. Šiuo metu spaudoje pasirodė keli tekstai, kur vėl bandoma įpiršti pasirinktus sprendimus dėl Kauno senamiesčio Vilniaus g. akmenų grindinio. Imtasi Vilniaus g. atkarpą grįsti apipjaustytais akmenimis. Tokiu sprendimu – nelaukiant teismo sprendimo – galimai, daroma įtaka jo priėmimui, nes, nelegaliai klojant grindinį, stengiamasi paveikti dalį visuomenės nuomonės, taip suformuojant sau palankų užnugarį. Tačiau visas šis elgesys kelia ir tokią mintį, kad savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai, apskritai, nepakankamai (arba iškreiptai) suvokia paveldo reikšmę kultūros istorijoje ir jos sklaidai šiandien. Esminis dalykas, kad paveldo objektai (medžiagos, formos, etc.) saugo ir perteikia istorijoje jau išnykusius daiktus ir pastatus, erdves ir elgsenas, tradicines medžiagas ir jų panaudojimo bei ruošimo būdus, senais laikais taikytas technologijas. Geriausiai tai pažįstama iš archeologinių artefaktų, tyrimų metu atkuriamų struktūrų ir darinių, o kartais ir elgsenų ar apeigų. Visuomenėje besidominčius paveldu dar daugiau patraukia architektūrinis paveldas. Regionai, valstybės varžosi siekdamos senamiesčiais, pilimis, dvarais ar kitais istorinio paveldo pastatais perteikti krašto istoriją, žinias, jausmus. O kas atsitinka, jei mes tiesiog orientuojamės vien į tai kas yra patogu? Nesinori čia samprotauti apie sąvokos abstraktumą, tai esu aptaręs anksčiau – tai, kas vienam yra patogu, kitam tėra tingumo ar apsileidimo išraiška. Bet pabandykime į tai pažvelgti istoriškiau. Visuomenėje amatų plitimą vertinantis teoretikas Glenn Adamson sukūrė terminą „materialusis intelektas“, kuriuo išryškina atlikimo (veiksmo) prigimtį ir pabrėžia, kad šiuo metu mes jau praradome medžiagų bei gamybos procesų pažinimą ir įgūdžius. Toks mus supančio materialiojo pasaulio supratimas, gebėjimas jį suvokti ir iššifruoti, jo žinios ir įgūdžiai reikalingi tam, kad aplinka būtų permąstyta ir įkūnyta šiandienoje. O kaip tik šis santykis tarp žmogaus ir medžiagiškojo pasaulio šiuo metu sparčiai nyksta, mes prarandame ankstesnių kartų įgytas patirtis. Kaip teigia dr. I. Bertašiūtė-Grosbaha (tekste ir toliau remtasi jos įžvalgomis), „materialiojo intelekto‘ praradimas yra netgi didesnės žmonijos krizės simptomas. Taigi, medžiagiškoji apllinka mums ne tik sunkiau pasiekiama ir daug komplikuotesnė, negu kada nors buvo anksčiau, bet ir jos šaknys visomis prasmėmis nutolusios nuo mūsų. Ir tokia atskirtis lemia mūsų gebėjimą ar negebėjimą emociškai sveikai jaustis sau artimoje aplinkoje. Iš čia kyla didžiulis susidomėjimas rankdarbiais, laiko praleidimu mėgėjiškai praktikuojant įvairius amatus. Drįsčiau teigti, kad mūsų tariamas nepatogumas tėra prasto lavinimo ar kultūros suvokimo pasekmė. Pamirštama, kad nepatogumas, tam tikras grubumas ar netikėtas paviršiaus nelygumas mums ne tik primena istoriją, - jis mums suteikia naują patirtį, atskleidžia sudėtingą amžių slepiamą įvairovę, amato istoriją. Pažintinė kiekvieno amato raidos vertė yra didžiulė, šiandien daugeliu atvejų iki galo neatskleista. Savo prigimtimi amatas nėra nei patogus, nei švarus ar švelnus, - jis gali būti labai grubus, purvinas ir šaltas, neretai nuviliantis ir verčiantis abejoti. Bet svarbiausia, kad tokioje abejonėje ar nusivylime slypi kažkas daugiau. Tai ir pažinimo poreikis, noras suvokti ir patirti. Toks netikėtas ir „nepatogus“ santykis su bet kuria medžiaga dažnai atskleidžia mumyse slypintį nežinojimą ir skatina ieškoti santykio su medžiaga, bandyti suvokti ir pajausti tų „nepatogumų“ (ar tai nenušlifuotumas, grubumas, šiurkštumas ar atšiaurumas) priežastis, lavinti savo „materialųjį intelektą“ ir visapusiškai pritaikyti ilgame pažinimo procese. Juk nuo gimimo mes priversti liesti, pajausti ir užmegzti santykį su įvairiausiomis medžiagomis. Ir šis santykis kiekvienam formuojasi individualiai, tam didelės reikšmės turi mus supanti kultūra, jis moko mus sugyventi su aplinka, moko mus būti pasaulyje – nuo sugebėjimo stovėti ir vaikščioti iki sudėtingų procesų valdymo įgūdžių. O apibendrinant dar, nors gal ir mažai tinkantis, bet iškalbingas palyginimas. Prieš porą dešimtmečių kilo stiprus poreikis pokario partizanų palaikų paieškoms. Visiškai pateisinamas noras žuvusiesiems rasti prideramą vietą kapinėse. Tačiau perlaidojant buvo renkami tik mirusiųjų palaikai. Ir tik gerokai vėliau suvokta, kokia gausa unikalios informacijos slypi pokariu nužudytų ir atsitiktinėse vietose užkastų mirusių palaikų aplinkoje, - t.y. toje šiurkščioje kapo duobės žemėje, jos ir jose pamestų daiktų medžiagiškume, slypi paskutinių mirusiojo dienų ar valandų likučiai, kuriuos visgi galima užčiuopti, o jie gali papasakoti jokiais įrašais nedokumentuotas istorijas. Bet skubėta, kol dar likę artimųjų, kol dar neišblėsusi atmintis, norėta greičiau ir visuotinai priimtinu būdu surinkti kūnus, bet nesuvokta kaip tampriai jie susiję su vietos medžiagiškumu. Dar vienas palyginimas, manau, aiškiau atskleis „materialiajame intelekte“ slypinčią giluminę patirtį. Nuo mūsų vis daugiau tolstančiais sovietiniais laikais buvo restauruota gana nemažai svarbių architektūros paveldo pastatų. Restauravimo metu tiesiogiai susidurta su medžiagiškumo klausimu. Geroji praktika reikalavo, išsaugant autentiškas mūro dalis, naujomis plytomis keisti tik visiškai sudūlėjusias mūro dalis. Tačiau tuometinė restauravimo „ekonominė praktika“ skatino naujomis plytomis keisti kuo didesnius mūro plotus, - taip buvo patogiau ir greičiau, patraukliau atrodė lygus ir glotnus naujo mūro paviršius. Tokį sprendimą skatino ir vienodi restauravimo įkainiai, - tokie patys tiek naujam mūrui, tiek ir senomis plytomis restauruotai daliai. Ir buvo labai sunku įrodyti tuos didelius praradimus, kuriuos lėmė toks tariamai visiems gražus, lygus ir glotnus, tvirto naujo mūro paviršius. O prarasta buvo iš tiesų daug,- negrįžtamai sunaikintos istorinių plytų formos ir dydžiai, medžiaga ir priemaišos, išdegimo būdai ir kokybė, sąramų ir arkų mūrijimo elementai. Ir visa tai tik dėl patogaus ir greito darbo, nenoro suvokti daikto medžiagiškume slypinčios sudėtingos ir įvairiapusės informacijos. Tad gal neskubėkime daryti taip, kaip mums šiandien atrodo „patogiau“, bet ieškokime to santykio tarp žmogaus ir medžiagos, mūsų protėvių kurto santykio pėdsakų. Tik išmokę klausytis medžiagos ir ją pajausti, suvokę jos galimybes ir galimybių ribas, tik tada galėsime kurti kartu su medžiaga, o ne tiesiog ją priverčiant išpildyti mūsų norus ir idėjas. Tai mokys mus sugyventi su mus supančia aplinka, o ne ją įveikti sukuriant asmeniškai man svarbius daiktus ir aplinką."