"Miško brolių" byla

„Miško brolių” draugijos pirmininko, Sausio 13-sios premijos laureato Albino Kentros byla prieš Valstybę

Tai civilinė byla, kurioje Valstybės institucijos pareiškė ieškinį „Miško brolių” draugijai siekdama ją iškeldinti iš jos atstatytų pastatų, o Draugija atitinkamai pareiškė priešinius reikalavimus prašydama panaikinti turto registraciją Turto Banko vardu ir pripažinti jai nuosavybės teises į naujai pastatytų pastatų dalį.

1992 m. Pirmoji Lietuvos Vyriausybė perdavė Lietuvos laisvės kovų draugijai „Miško broliai“ istorinio  pastato Labdarių g. 10/Totorių g. 9, Vilniaus senamiestyje, griuvėsius.

„Miško brolių” draugija griuvėsius įregistravo savo vardu ir pastato griuvėsius valdydama kaip savininkė per 10 metų laikotarpį pastatus atstatė. Pastato atstatymui lėšas skyrė Amerikos lietuviai, VLIK’as ir LR Vyriausybė, o lėšomis ir darbais rūpinosi Draugijos pirmininkas, legendinė asmenybė Albinas Kentra.

Albinas Kentra, kuriam šiuo metu virš 90 metų, už šių pastatų atstatymą iš griuvėsių Seimo buvo apdovanotas kalbos premija, kurią taip pat paskyrė baigiamiesiems statybos darbams, o  2020 metais už nuopelnus Lietuvai tapo Laisvės premijos laureatu.

Tačiau Draugijai bebaigiant pastatų atstatymo darbus, buvo pradėtas teisminis ginčas, kurio metu teismai nusprendė, kad pastatų griuvėsiai Draugijai vis dėlto buvo perduoti ne nuosavybei, o panaudai (t.y. neatlygintinam naudojimui). Teismas panaikino Draugijos nuosavybės teisinę registraciją į pastatus. Tuo remiantis naujai pastatyti pastatai buvo įregistruoti Lietuvos Respublikos vardu.

Netrukus pradėta Draugijos iškeldinimo iš jos atstatytų pastatų procedūra. Vyriausybė (vadovaujama S.Skvernelio) atmetė Advokato pasiūlymą problemą spręsti taikiai. Dar daugiau, buvo pradėtos naudoti įvairios administracinio pobūdžio spaudimo formos: inicijuota Draugijos buveinės išregistravimo iš pastatų procedūra, žemės nuomos sutarties nutraukimas, etc.

  • Iškeldinimo byloje Draugijos vardu buvo pateiktas priešieškinis, kuriuo buvo prašoma panaikinti Vyriausybės nutarimą, kuriuo nutarta įregistruoti pastatus Turto banko vardu, ir prašoma pripažinti Draugiją naujai sukurtos dalies statytoju bei šios dalies savininku (pagal teismo ekspertų išvadas naujai sukurta pastatų dalis yra 80 % viso turto).
  • Bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas suabejojo LR Vyriausybės nutarimo  (perduodant pastatus Valstybės turto fondui) konstitucingumu, todėl kreipėsi dėl jo ištyrimo į Lietuvos Konstitucinį Teismą. Deja Konstitucinis Teismas skundą priimti atsisakė.
  • Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas atmetė Lietuvos Respublikos reikalavimą dėl Draugijos iškeldinimo, tačiau taip pat atsisakė priteisti Draugijai jos prašomą pastato dalį.
  • Apeliacinė instancija pagal abiejų šalių apeliacinius skundus sprendimą panaikino ir bylą grąžino nagrinėti iš naujo.
  • Tuo metu buvo parengtas kreipimasis į Prezidentą ir Seimą „Dėl Laisvės premijos įteikimo Albinui Kentrai  prieštaringo konteksto”, tačiau didesnio dėmesio jis nesulaukė.
  • Bylą išnagrinėjus pakartotinai, pirmosios instancijos teismas nutarė Draugiją iškeldinti, o jos ieškinį atmesti.
  • Taip pat pagal Advokato apeliaciją bylą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas sprendimą paliko nepakeistą.
  • Šiuo metu byla yra nagrinėjama Lietuvos Aukščiausiajame teisme pagal Draugijos kasacinį skundą. Kasacinį skundą parengė jau kiti advokatai, todėl jis neviešinamas.

Informacija ruošiama.