Kauno senamiesčio grindinio rekonstrukcija

Teismo posėdis, iki kurio turėtų būti įrengta bandomoji Vilniaus gatvės atkarpa, paskirtas 2022-05-03  13:00 val. Regionų apygardos administraciniame teisme Kauno rūmuose (A. Mickevičiaus g. 8A).

Kauno miesto savivaldybė pradėjo Kauno miesto senamiesčio Vilniaus gatvės grindinio rekonstrukciją, kurios metu ketinama atnaujinti požemines komunikacijas bei sutvarkyti išsiklaipiusį paveldinį gatvės grindinį.

Atrodo viskas puiku. Tačiau paaiškėjo, kad savivaldybės valdininkai nusprendė, jog reikia išlyginti grindinio akmenų paviršių juos apipjaustant. Šiam tikslui pasitelkta net žmonių su negalia poreikių korta, nors iš esmės siekiama tiesiog technologiškai palengvinti rangovui gatvės tiesimo darbus.

Kauno senamiestis pripažintas nacionalinio reikšmingumo valstybės saugomu objektu, o viena jo vertingųjų savybių yra tašytų ir lauko akmenų grindiniai su tašytų akmenų gatvių bortais.

Tačiau kol Kauno senamiesčio Vilniaus gatvės ir jos prieigų dangos statusas nėra pakeistas, o tašytų ir lauko akmenų grindiniai su tašytų akmenų gatvių bortais yra Kauno senamiesčio vertingoji savybė, tol bet koks fizinis poveikis siekiant pakeisti esamo grindinio akmenų požymius juos nulyginant ar kitaip apdorojant yra grubus šios vertingosios savybės pažeidimas.

Panaikinus tašytų grindinio akmenų šimtmečiais susiformavusią, kultūros nugludintą paviršinę tekstūrą būtų pažeista esminė šių elementų savybė, o toks naujai suformuotas gatvės grindinys nebetektų paveldinės vertės, kaip ir Kauno senamiestis netektų kultūrinio-paveldinio patrauklumo.

Ketinimas įgyvendinti tokį sprendinį yra nusikalstamas Kauno senamiesčio paveldo naikinimas.

Siekiama sustabdyti Kauno senamiesčio Vilniaus gatvės grindinio rekonstrukcijos sprendinio, kuriuo siekiama fiziškai nulyginti grindinio akmenų paviršių bei kitaip juos fiziškai apdoroti, įgyvendinimą.

Apie paveldo sunaikinimo grėsmę yra informuotos visos paveldą prižiūrinčios valstybės institucijos. Tad jeigu šis procesas nebus sustabdytas, remiantis kompetentingų institucijų bei ekspertų išvadomis bus siekiama patraukti teisinėn atsakomybėn tiek žalą padariusius, tiek ir kontroliuoti privalėjusius asmenis, inicijuojant ir žalos dėl paveldo sunaikinimo priteisimą iš konkrečių asmenų.

Viešojo intereso gynimo fondo vardu 2021-07-16 buvo pateiktas skundas: Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniam padaliniui, Lietuvos architektų rūmams, Lietuvos architektų rūmų Kauno regioninei architektūros tarybai, Kauno miesto savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetui.

Šiuo skundu prašoma:

  • nedelsiant sustabdyti Kauno senamiesčio Vilniaus gatvės grindinio rekonstrukcijos sprendinio, kuriuo siekiama fiziškai nulyginti grindinio akmenų paviršių bei kitaip juos fiziškai apdoroti, įgyvendinimą;
  • pagal kompetenciją ir suteiktus įgalinimus imtis teisės aktuose nustatytų priemonių nutraukti kėsinimąsi pažeisti Kauno senamiesčio, kaip nacionalinio reikšmingumo valstybės saugomo Kultūros vertybių registro objekto, vertingąją savybę – tašytų ir lauko akmenų grindinių su tašytų akmenų gatvių bortais fizinį apdorojimą.

Gautas Kultūros paveldo departamento atsakymas, kuriame nepritariama tam, kad Kauno senamiesčio grindinys būtų pjaustymo būdu fiziškai apdorotas. Taip pat tam vienareikšmiai nepritaria ir Kauno regiono architektų bendruomenė, tačiau kol kas neatrodo, kad tokios išvados įtikintų Kauno savivaldybės administraciją.

Atlikęs tyrimą pagal VIG Fondo skundą Kultūros paveldo departamento Kauno skyrius (KPD) 2021-09-01 pareikalavo stabdyti Vilniaus gatvės esamų tašytų akmenų nulyginimo darbus. Kauno miesto savivaldybės administracija (KMSA) tokį reikalavimą apskundė administraciniam teismui ir paprašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti minėtą reikalavimą ir leisti toliau vykdyti darbus.

Vis dėlto teismas 2021-10-21 nutartimi atsisakė tenkinti tokį KMSA prašymą. Teismo nutartis yra reikšminga tuo, kad joje akcentuojamas negrįžtamas paveldo vertybių sunaikinimo pavojus. KMSA teismo nutartį apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, tačiau šis apeliaciją atmetė ir paliko galioti pirmos instancijos teismo nutartį.

Tačiau byloje yra pavojus, kad suinteresuotos bylos šalys gali bylą išspręsti „taikiai” pažeisdamos viešąjį interesą. Todėl VIG Fondas kreipėsi į Lietuvos architektų rūmus pakviesdamas ginti viešąjį interesą architektūros srityje (tokia šios institucijos teisė numatyta Architektūros įstatyme) ir pasiūlė jiems nemokamą Advokato pagalbą siekiant įsitraukti į nagrinėjamą bylą. Po tam tikrų derybų Lietuvos architektų rūmai su pasiūlymu sutiko ir su Advokatu sudarė neatlygintino atstovavimo sutartį.

2021-11-19 Advokatas  kreipėsi į bylą nagrinėjantį teismą su prašymu Lietuvos architektų rūmus įtraukti trečiuoju suinteresuotu asmeniu, kaip viešąjį interesą architektūros srityje atstovaujančią instituciją. Teismas tokį prašymą 2021-11-25 nutartimi atmetė. Teismo motyvas – Lietuvos architektų rūmai turi teisę ginti viešąjį interesą inicijuodami savarankišką bylą, bet įstatyme nėra numatyta jų teisė įsitraukti trečiuoju asmeniu. Toks teismo argumentas tikrai labai keistas, kadangi teisė inicijuoti viešojo intereso gynimo bylą yra gerokai platesnė, negu trečiojo suinteresuotojo asmens teisė dalyvauti procese, todėl šios teisės ribojimas mažesnės apimties teisių gynyboje kelia pagrįstų abejonių. Deja tokia nutartis apeliacine tvarka neskundžiama.

Tada Advokatas 2021-12-07 pateikė naują prašymą – trečiuoju asmeniu į bylą įtraukti Viešojo intereso gynimo fondą, kuris yra suinteresuotas procedūriškai, nes jo skundo pagrindu buvo taikytas vykdytų darbų sustabdymas. Teismas 2021-12-09 nutartimi patenkino šį prašymą ir VIG Fondą įtraukė byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

Bylą nagrinėjant teismo posėdyje abi bylos šalys pateikė prašymus jį atidėti, suteikiant galimybę sudaryti taikos sutartį. Nurodyta, kad bus įrengta bandomoji gatvės atkarpa ir tada bus vertinama, ar toks sprendinys tenkina KPD (Paveldo departamentą). Vis dėlto, įžvelgiant tokiame susitarime pavojų, 2022-01-28 Advokatas pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – įrengiant bandomąją gatvės atkarpą taikyti tam tikrus techninių sprendimų apribojimus. Teismas 2022-02-10 nutartimi Advokato prašymą atmetė. Apeliacija dėl šios nutarties nebuvo pateikta, kadangi teismas akcentavo galiojanti KPD draudimą.

Teismo posėdis, iki kurio turėtų būti įrengta bandomoji Vilniaus gatvės atkarpa ir kuriam turėtų būti pateiktas galimas taikus susitarimas tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Paveldo departamento, paskirtas 2022-05-03  13:00 val. Regionų apygardos administraciniame teisme Kauno rūmuose (A. Mickevičiaus g. 8A).