Bylos dėl kiaulių, audinių ir vištų auginimo kompleksų

Didžiųjų kiaulių, audinių ir vištų kompleksų problema yra smarvė, dėl kurios nukenčia aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybė. Tokia ūkinė veikla yra glaudžiai susijusi su procedūromis, kurių tikslas yra užtikrinti tam tikrus aplinkosauginius standartus – tai strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV), poveikio aplinkai vertinimo (PAV), poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV), sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) nustatymo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo procedūros.

Daugelis šių procedūrų, deja, yra formalios ir tikrosios funkcijos neatlieka, ir tai sąlygoja žmogaus teisių pažeidimus.

Šioje srityje, dar gerokai iki Viešojo intereso gynimo fondo sukūrimo, advokatas S. Dambrauskas yra pasiekęs labai reikšmingų teisminių pergalių. Viena iš bylų (dėl kiaulių kompleksų Pakruojo rajone) buvo išnagrinėta Europos teisingumo teisme, kur buvo pasiekta reikšminga pergalė prieš Lietuvos Respubliką ginant kaimo gyventojų teises.

Kitos kelios bylos (dėl kiaulių komplekso Kalvarijų rajone bei kiaulių komplekso Patalmušėlio kaime, Kauno rajone) buvo išnagrinėtos Lietuvos Aukščiausiajame teisme ir tapo reikšmingais teisminiais precedentais aiškinant žmogaus teises į sveiką ir švarią aplinką.

Puslapyje skelbiama tik keletas reikšmingiausių teismų sprendimų bei nutarčių.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.