Būti ar nebūti Kauno Ąžuolyne automobilių stovėjimo aikštelei?

VIG Fondo ir Suinteresuotos visuomenės tikslas aiškus: Kauno Ąžuolyne esantis žemės sklypas, kuriame savivaldybė užsimojo įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, turi būti paimtas visuomenės reikmėms – bet ne automobilių aikštelei, o Kauno Ąžuolyno, kaip gamtinės-urbanistinės vertybės, apsaugos reikalams. Tokį pasiūlymą dar iki kreipimosi į teismą savivaldybei pateikė Viešojo intereso gynimo fondas, tačiau pritarimo iš savivaldybės taip ir nesulaukė. Taigi teismo procesų maratonas – būti ar nebūti automobilių stovėjimo aikštelei Kauno Ąžuolyne – tik atidėtas. Kol savivaldybė savo ketinimų neatsisakė, situacija turi būti atidžiai stebima, laukiant galimybės teisinį ginčą išnagrinėti teisme.

Kauno miesto savivaldybės taryba 2021-02-02 sprendimu pritarė poreikiui automobiliams statyti Kauno Ąžuolyne. Pagal tarybai pridėtą schemą 3,5 ha Kauno Ąžuolyno teritorijoje numatyta įrengti net 1950 vietų aikštelę. VIG Fondas inicijavo 36-ių fizinių ir juridinių asmenų grupę, kuri pateikė grupės skundą. Deja, šį skundą teismas atsisakė priimti motyvuodamas, kad Kauno tarybos sprendimas yra tik tarpinio procedūrinio pobūdžio, todėl teisme jis negali būti bylos objektu. Netrukus buvo pradėtas rengti šio sklypo detalaus plano pakeitimas. Šį sprendimą VIG Fondas vėl apskundė. Deja ir šiuo atveju teismas atsisakė skundą priimti išaiškindamas, kad jis taip pat dar nesukuria teisinių pasekmių, todėl negali būti ginčijamas teisme. Teismas, be kita ko, išaiškino, kad ginčijamas galės būti Nacionalinės žemės tarnybos sprendimas paimti šį žemės sklypą visuomenės poreikiams, jeigu toks sprendimas bus priimtas.

Savivaldybės pasirinktas teisinis kelias, siekiant įrengti Kauno Ąžuolyne automobilių stovėjimo aikštelę, laviruoja ant tam tikros teisinio absurdo ar teisinio neraštingumo ribos. Tuo galite įsitikinti susipažinę su VIGF pirminiais pareiškimais, procesiniais dokumentais bei savivaldybei pateiktu pasiūlymu taikiam problemos išsprendimui (žr. skiltį „Dokumentai” KAUNO ĄŽUOLYNO BYLOJE)

Teisinė problema yra įprastinė viešojo intereso gynimo bylose – teismai tiesiog atsisako spręsti patį teisinį ginčą, taip vengdami savo konstitucinės priedermės vykdymo.

Tačiau VIGF ir Suinteresuota visuomenė neketina nuleisti rankų. Teismui ketinama apskųsti kiekvieną sprendimą, kuriuo bus siekiama įgyvendinti šį absurdišką sumanymą, o teismų praktiką, neigiančią Suinteresuotos visuomenės teisę kreiptis į teismus ginant viešąjį interesą, VIGF nuosekliai siekia pakeisti atitinkamai praplečiant Žmogaus Teisių ribas.